Testiranja z učitelji in izobraževalci - dodatna

16.10.2014 14:30
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

Po uvodnih štirih izobraževanjih za učitelje in mladinske delavce s področja državljanske vzgoje, so slednji skupaj z Zavodom RS za šolstvo izrazili željo po dodatnih izobraževanjih in delavnicah. Želeli so, da izobraževanja izvedemo v vseh regijskih centrih v Sloveniji, da bi zajeli karseda veliko učiteljev in izobraževalcev državljanske vzgoje.

Tako smo organizirali še sedem dodatnih izobraževanj in delavnic:
1. Brežice – 16.10.2014
2. Kranj – 4.11.2014
3. Postojna – 6.11.2014
4. Domžale – 11.11.2014
5. Maribor – 17.11.2014
6. Ptuj – 18.11.2014
7. Murska Sobota – 20.11.2014

Struktura dogodkov je ostala enaka. Dogodek je bil sestavljen iz štirih delov: 1. Poučevanje in učenje: UN predmeta, letni delovni načrt in vzgojni načrt šole – predavanje in delavnica); 2. Ocenjevanje znanja: kriteriji in primeri – delavnica; 3. Preverjanje znanja: NPZ 2015 in ICCS (mednarodno preverjanje znanja) 2009/2014 (pilot)/2016 – informacije in smernice za pedagoško delo; 4. Aktualne informacije (delovanje predmetno razvojne skupine; seminarji/usposabljanja/projekti in strokovna gradiva za učitelje; pobude in dileme). Prilagojena predavanja in delavnice je znova izvedel izr. prof. dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Učitelji so tudi tokrat dobili material, ki jim bo pomagal pri pripravi na njihovo poučevanje državljanske vzgoje. Učitelji so še enkrat poudarili, da si močno želijo še več srečanj s strokovnjaki, saj je to za njih dodana vrednost.