Testiranje orodja Moodle - Domžale (prvi obisk)

04.11.2015 08:00
Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

Na Srednji šoli Domžale smo v sredo, 4. novembra 2015 izvedli predavanje in delavnico za dijake s trenutno aktualnega področja begunske krize. Dogodek je trajal štiri šolske ure, skupina pa je štela 18 dijakov.

Uvodni del (dve šolski uri) je bil namenjen interaktivnemu predavanju. Miha Zimšek in izr. prof. dr. Tomaž Deželan sta dijake najprej vprašala o njihovem mnenju o migracijah in begunski krizi. Nato sta s pomočjo prezentacije Prezi predstavila nekatere dileme, ki jih mladi zasledijo ob vsakodnevnem poročanju medijev o obravnavani temi. Tako sta predstavila različne teorije migracij in razlike med statusi begunec, migrant in prosilec za azil ter pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz teh statusov. V zaključku prvega dela sta predavatelja predstavila še migracijske tokove in vsakega izmed njih podrobneje analizirala. Poleg tega sta odgovorila na zastavljena vprašanja dijakov in jih vprašala o morebitnih njihovih izkušnjah s prebežniki.

V drugem delu sta predavatelja v eni šolski uri predstavila še migracijske politike Evropske unije (EU), nadzor zunanjih meja EU ter schengenski sistem. Predavanju je sledila delavnica, kjer so se dijaki preizkusili v eni izmed deliberativnih inovacij sodelovanja državljanov v političnem odločanju, imenovani »državljanski sodni postopek« (angleško Citizens’ trial). Dijaki so bili postavljeni pred vprašanje, ali naj države članice Evropske unije sprejmejo begunce. Pri tem so bili razdeljeni v tri skupine: zagovornike migracij, nasprotnike migracij in poroto. Med nabiranjem argumentov so bili dijaki na kratko seznanjeni s procesom pridobivanja podatkov s spleta. Ob zaključku delavnice sta obe skupini predstavili svoja stališča, porota pa je odločila o tem, kdo je imel prepričljivejše argumente.

Predavanje je dostopno preko:
http://prezi.com/riu1gtp7kvl4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0shareTestiranje orodja Moodle - Domžale (prvi obisk)