Predavanje na OŠ Koseze (Ljubljana)

13.02.2018 08:15
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V torek, 13. februarja 2018 smo na OŠ Koseze v Ljubljani izvedli predavanje za učence 8. razredov o migracijah in radikalizaciji. Miha Zimšek in Petra Podobnikar sta učence najprej vprašala o njihovem mnenju o migracijah in begunski krizi. Nato sta s pomočjo prezentacije Prezi predstavila nekatere dileme, ki jih mladi zasledijo ob vsakodnevnem poročanju medijev o obravnavani temi. Tako sta predstavila različne teorije migracij in razlike med statusi begunec, migrant in prosilec za azil ter pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz teh statusov. Predavatelja sta predstavila še migracijske tokove in vsakega izmed njih podrobneje analizirala. Tekom predavanja sta predavatelja večkrat naslovila pojav radikalizacije in ekstremizma, opisala vzroke radikalizacije kot tudi kompleksnost celotnega procesa radikalizacije. Odgovorila sta tudi na zastavljena vprašanja učencev.

Predavanje je dostopno preko: http://prezi.com/m6sshfyzhqit/?utm_campaign=share&utm_medium=copyPredavanje na OŠ Koseze (Ljubljana)