Predavanje na srednji šoli Šolski center Celje, Gimnazija

22.01.2018 08:15
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Na Šolskem centru Celje smo v ponedeljek (22. januarja 2018) in torek (23. januarja 2018) izvedli predavanje za dijake s področja begunske krize in radikalizacije.

Uvodni del je bil namenjen interaktivnemu predavanju. Miha Zimšek in Žan Bokan sta dijake najprej vprašala o njihovem mnenju o migracijah in begunski krizi. Nato sta s pomočjo prezentacije Prezi predstavila nekatere dileme, ki jih mladi zasledijo ob vsakodnevnem poročanju medijev o obravnavani temi. Tako sta predstavila različne teorije migracij in razlike med statusi begunec, migrant in prosilec za azil ter pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz teh statusov. V zaključku prvega dela sta predavatelja predstavila še migracijske tokove in vsakega izmed njih podrobneje analizirala. Poleg tega sta odgovorila na zastavljena vprašanja dijakov.

V drugem delu sta predavatelja naslovila pojav radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem v sodobnih pluralnih družbah. Na podlagi primerov so se dijaki seznanili, da radikalizacija ni nov pojav, vendar pa se v sodobnih oblikah pojavlja v kvalitativno drugačni pojavnosti, kar je v veliki meri posledica tehnološkega napredka. Poudarek je bil na večplastnosti radikalizacije, kjer sta predavatelja opisala vzroke radikalizacije kot tudi kompleksnost celotnega procesa radikalizacije. Dijaki in dijakinje so se ob tem seznanili z definicijskimi razlikami med radikalizacijo, ekstremizmom in terorizmom. Tekom predavanja in na koncu so dijaki in dijakinje postavljali vprašanja predavateljema.


Predavanje je dostopno preko: http://prezi.com/le8ucvexntty/?utm_campaign=share&utm_medium=copyPredavanje na srednji šoli Šolski center Celje, Gimnazija Lava