Promocijska delavnica: Interaktivno predavanje prof. Jasona Lakerja: »Le zakaj bi se morali truditi za socialno vključenost?«

29.03.2018 15:30
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Zakaj je pomembno aktivno delovati na področju socialnega vključevanja in enake participacije vseh mladih v družbi? Kakšne so prednosti vključujoče družbe za vse? Kakšna je vloga organizacij civilne družbe na tem področju? Kako lahko nevladne organizacije prispevajo k socialni vključenosti in enaki participaciji vseh mladih v družbi? In kje začeti kot organizacija ali posameznik, ki se predhodno ni ukvarjal s tem področjem?

Na predavanju je dr. Jason Laker, profesor in pedagog s kalifornijske Državne univerze v San Joséju, je predstaviti pomen skupnih prizadevanj za bolj vključujočo družbo ter odgovornost, vlogo in moč civilnega sektorja v tem procesu. V okviru svojega predavanja nas je poskušal izzvati in navdušiti, da s skupnimi močmi poiščemo odgovore na zgornja vprašanja. Čeprav je njegova službena pot utemeljena v kontekstu formalnega visokošolskega izobraževanja, sta tako delo, ki ga je dr. Laker izvajal na svojih različnih profesionalnih položajih, kot tudi njegova osebna družbena angažiranost osredotočena na marsikatero od zavez, ki jih najdemo tudi v programu Erasmus+: Mladi v akciji, in se močno skladata s poslanstvom civilnih, demokratičnih in medkulturnih prizadevanj za promocijo vključenosti, pravičnosti in krepitev zmogljivosti posameznikov in skupnosti.Promocijska delavnica: Interaktivno predavanje prof. Jasona Lakerja: »Le zakaj bi se morali truditi za socialno vključenost?«