Predavanje o ženskem gibanju danes in enakosti spolov v politiki

14.06.2018 10:15
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Na srednji šoli Domžale smo v četrtek 14. junija 2018 izvedli predavanje in delavnico za dijake na temo ženskega gibanja in enakosti spolov v politiki.

V prvem delu so dijaki spoznali pomen strpnosti, človekovih pravic in kontroverznih vprašanj/tematik (controversial issues) s katerimi se družba sooča. Pri tem smo dijakom predstavili aktivnost »musical chairs«, v kateri so dijaki med seboj odkrito debatirali o temah, glede katerih družba ne more doseči konsenza, saj (te teme) delijo javnost na dva dela – zagovornike in nasprotnike nekega stališča.

Nadaljevali smo s predstavitvijo ženskega gibanja in razvoja feminizma. Pri tem smo predstavili tri valove feminizma, nekatere feministične teorije in ženske študije. Sledil je prikaz vpliva medijev kot vira informacij za učenje o spolu in vira za ohranjanje stereotipov. Nato smo se posvetili enakosti spolov v politiki. Predstavili smo pomen politične participacije žensk in njihovo zastopanost v institucijah in političnih strankah.

V zadnjem delu smo z dijaki izvedli delavnico, v kateri so morali prepoznavati primere spolne pogojenosti v vsakdanjem življenju.

 

Predavanje je dostopno tukaj.Predavanje o ženskem gibanju danes in enakosti spolov v politiki