ACES na Slovenskih socioloških dnevih

02.11.2014 14:28
Aktivni evropski državljani skozi šolo (ACES)

V Kopru je 8. in 9. novembra 2013 na Fakulteti za humanistične študije potekalo Slovensko sociološko srečanje. V okviru sekcije za vprašanja družbene blaginje, ki jo je vodila in moderirala doc. dr. Maša Filipovič Hrast, so udeležencem srečanja svoje prispevke predstavili: red. prof. dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela in izr. prof. dr. Samo Kropivnik (prispevek: »Upam, da bom tudi jaz dočakal 10 let v penziji!«: Osebna izkušnja sistemske spremembe upokojevanja na težjih in zdravju nevarnih delovnih mestih), red. prof. dr. Valentina Hlebec, doc. dr. Jana Mali in doc. dr. Maša Filipovič Hrast (prispevek: Kakovost oskrbe starejših v Sloveniji), izr. prof. dr. Metka Kuhar (prispevek: Mladi kot seizmograf horizontalizacije družbenih razmerij?), izr. prof. dr. Srna Mandič (prispevek: Novi obrazi krize), ter izr. prof. dr. Tomaž Deželan in Miha Zimšek (Socialna izključenost skozi šolski kurikul državljanske vzgoje). Prispevek dr. Tomaža Deželana in Mihe Zimška se je osredotočal na kurikularno plat državljanske vzgoje in na stopnjo vključenosti tematik socialne izključenosti v formalni kurikul osnovnih in srednjih šol. Skozi analizo učnih načrtov in predpisanih učnih pripomočkov za državljansko vzgojo osnovnih šol sta avtorja opozorila na določeno neskladnost učnih načrtov s seznamom (nekaterih zastarelih) učbenikov za osnovnošolsko izobraževanje, na prezahtevnost predmeta za osnovnošolsko raven ter na preobsežnost učnega načrta, za izvedbo katerega je letno predvidenih zgolj 35 ur. Dodaten problem predstavljajo nenehne aktualizacije predmeta poučevanja. Prispevek zaključita z ugotovitvijo, da je v učnih načrtih opazno vnašanje plati, ki se dotikajo politične ravni ter ekonomskih/gospodarskih vidikov, in vse manj tistih, ki se dotikajo socialne strani.

Več o dogodku.

Povezava do predstavitve.