Prvi dogodek
Univerza v Ljubljani je gostila sestanek BLUES več →
05.04.2018 09:00

Univerza v Ljubljani je gostila nadaljevalni sestanek projekta BLUES, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede, z namenom določitve metodoloških orodij, katera bodo osnovana na podlagi uspešnih kriterijev podjetniškega usposabljanja in učenja. Blended-Learning International Entrepreneurship Skills (BLUES)

V oktobru 2017 smo v sodelovanju z Univerzo v Kantabriji, Fundacijo UCEIF, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Univerzo Nova iz Lizbone, Univerzo v Perugi, Fundacijo FSE CEOE CEPYME, Gospodarsko zbornico Terni, Združenjem Parque de ciencia e tecnologia de almada/setubal-madan parque in Slovensko gospodarsko zbornico začeli izvajati socialno podjetniški projekt BLisKILLup. Glavni namen projekta je vzpostaviti podjetniško-izobraževalni program, ki bo odgovarjal na potrebe študentov pri njihovem delovanju in uveljavljanju podjetniških idej z družbenim učinkom v sodobni družbi. Dokazano je, da podjetniške spretnosti, znanje in sodelovanje, ki se ga lahko naučimo, posledično vodijo k široko razvitemu razumevanju podjetništva in kulture, ki koristi tako posameznikom kot družbi kot celoti [Podjetniška kompetenca FW, EC 2016]. Zato je splošni cilj projekta BLiSKILLup mednarodno usposabljanje za podjetništvo v mešanih učnih programih, kjer želimo odgovoriti na zgoraj opisano potrebo visokošolskega učitelja, da se povečajo študentovo podjetniško razmišljanje, spretnosti in znanje tujih jezikov. S pomočjo oblikovanja cenovno ugodne, zelo kakovostne, učinkovite, ponovljive in multiplikativne inovativne metode učenja na podlagi  zelo kakovostnih izobraževalnih virov bomo zagotovili učinkovito in kakovostno učenje podjetništva na evropskih univerzah.

Projekt bo podprl tudi inovativne ukrepe za spodbujanje sodelovanja med univerzami in podjetji na regionalni ravni, s sodelovanjem predstavnikov podjetij pri zasnovi in ​​izvajanju učnega programa. Hkrati bo mednarodno sodelovanje prispevalo k vzpostavitvi univerzitetno mednarodnega podjetniškega učenja na evropski ravni.

Končni cilj je pripraviti evropske študente za smiselne zaposlitve v vse bolj globaliziranem in hitro spreminjajočem se okolju, z razvijanjem ključnih znanj, ki jih zahteva trg dela, pa tudi s tistimi, ki jim omogočajo, da uspešno pretvarjajo svoje ideje v podjetja.

Projekt temelji na transnacionalnem pristopu, da bi dosegli cenovno ugodno in kakovostno učinkovito rešitev za skupni evropski izziv, ki temelji na inovativni kombinaciji ključnih dejavnikov uspeha. Na obstoječih izkušnjah partnerjev v programih inovativnega podjetniškega učenja, preizkušanju metodologije v različnih evropskih državah in oblikovanju mednarodnega učnega konteksta z mednarodnim sodelovanjem med projektnimi partnerji.