Projekt je neaktiven

Sodobni upravni sistem Evropske unije (CASEU)

Namen projekta je izvajanje pedagoškega modula na temo Evropske unije, ki obravnava Unijo kot sodobni upravni sistem. Za izvajanje predmeta bo pripravljen kvaliteten učni načrt, ki bo podprt z najnovejšimi znanstvenimi dognanji in znanstveno literaturo. V okviru predmeta bodo predavali mednarodno priznani strokovnjaki, ki bodo z različno disciplinarno podlago osvetlili kompleksnost Evropske unije kot upravnega sistema. Pri izvajanju programa bo uporabljen multidisciplinaren pristop: predavali in sodelovali bodo gostujoči predavatelji, politični odločevalci ter predstavniki civilne družbe; uporabili bomo tudi nove pedagoške pristope – t.i. obrnjeno učenje, kombinirano učenje, problemsko učenje -, v okviru delovnih seminarjev  bomo uporabili različne metode dela: skupinske razprave, okrogle mize, državljanske porote, državljanski procesi, delo v manjših skupinah, študije primerov ter praktično delo in kvizi. Projekt se predvsem poskuša odmakniti od zastarele pedagoške prakse klasičnih ex cathedra predavanj in vpeljati v visokošolski kurikul učni načrt z naslednjimi značilnosti: (1) nove vsebine, ki so rezultati znanstvenih raziskav; (2) predavatelji z različnih strokovnih področij in z bogatimi izkušnjami iz praks (predavanj bodo v naprej pripravljena, razprave s predavatelji bodo potekale v učilnicah); (3) novi pedagoški pristopi bodo temeljili na praktičnih nalogah, s pomočjo katerih bodo študenti pridobivali na samozavesti in veščinah sodelovanja v skupinah. Na podlagi sprotnih (samo)evalvacij in ocen študentov se bo zagotavljala kakovost ter vsebinska in pedagoška ustreznost programa. Poleg naštetega, pedagoški modul omogoča tudi bivšim študentom, da se seznanijo z različnimi temami ter preko programa izmenjujejo delovne izkušnje.