Prvi dogodek
Transnacionalno delovno srečanje v okviru projekta SEEYW več →
02.04.2019 10:00

V torek 2. aprila 2019 je Fakulteta za družbene vede v sklopu projekta SEEYW gostila transnacionalno delovno srečanje.Supporting Evidence-based Education of Youth Workers (SEEYW)

Predlagani projekt je namenjen predvsem krepitvi zmogljivosti mladinskih delavcev. S postavitvijo temeljev za profesionalizacijo mladinskega dela in zagotavljanjem sklopa rezultatov, povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem mladinskih delavcev, ki temelji na dokazih, bo projekt dolgoročno prispeval k splošni kakovosti zagotavljanja mladinskega dela v partnerskih državah, in vplival tudi v širšem geografskem smislu.

Prednostne naloge projekta temeljijo na ustaljenih potrebah po kakovostnem izobraževanju in usposabljanju za mladinsko delo, ki so bile izražene z raziskavami in političnimi priporočili, ter z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ki so neposredno vključene v zagotavljanje mladinskega dela na ravni EU in na nacionalni ravni. Za podporo in ohranjanje kakovostnega mladinskega dela v partnerskih državah, bodo partnerji pripravili temeljni okvir standardov mladinskega dela in inovativne učne načrte za izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo.