Prvi dogodek
Delavnica v okolju MOODLE za učitelje in izobraževalce s področja vsebin državljanske vzgoje več →
26.08.2016 09:00

Fakulteta za družbene vede je v petek 26. avgusta 2016 gostila delavnico za pridobitev kompetenc za pedagoško delo v izobraževalnem okolju Moodle s tematskega področja državljanske vzgoje.Zadnja novica
Dr. Deželan govorec na odprtju aleje znamenitih Ločank več →
13.11.2016 18:27

V Škofji Loki so v četrtek, 18. junija 2015 odprli začasno alejo znamenitih Ločank.Projekt je neaktiven

Razvoj aktivnih državljanov Evrope skozi šolo (dACES)

Projekt DACES ima namen testirati, validirati in promovirati orodje za kombinirano učenje in poučevanje državljanstva, ki je bilo izdelano s pomočjo projekta ACES JM EU@School. Izdelano orodje se osredotoča na problem naraščajoče odtujenosti, poznavanja in nezaupanja mladih v institucije na nacionalni in nadnacionalni ravni. Orodje spodbuja refleksivni učni proces, je utemeljeno na konstruktivistični pedagoški paradigmi in je prostodostopno v okviru odprtokodnega izobraževalnega okolja Moodle. Omenjeno orodje se tudi ekstenzivno posveča učenju o pravicah državljanstva Evropske unije (EU), vloge EU in njenih institucij ter državljanstvu na splošno. Njegovo osnovno poslanstvo je spodbujanje učenja in poučevanja državljanstva (v kontekstu EU) iz vsebinskega, afektivno-vedenjskega ter kognitivnega zornega kota. Projekt DACES tako naslavlja potrebo po bolj strukturiranem in holističnem pristopu k državljanski vzgoji v izobraževalnem okolju primarnega in sekundarnega šolstva ter mladinskih organizacij. Obe izobraževalni okolji (formalnega in neformalnega izobraževanja) namreč izkazujeta pomanjkljivo pokritost evropske dimenzije, še posebej gledano skozi prizmo državljanske vzgoje, predvsem pa dominantnost vsebinske dimenzije kurikula državljanske vzgoje, ki je prevladuje na račun kognitivne in v največji meri na račun afektivno-vedenjske dimenzije. S projektom DACES in oblikovanjem zgoraj opisanega orodja nameravamo to spremeniti.