Medsektorski posvet “Ključ do vključenosti”

17.11.2016 09:00
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V četrtek, 17. novembra 2016 se je v veliki dvorani Fakultete za družbene vede odvil medsektorski posvet z naslovom »Ključ do vključenosti«. Na posvetu, ki smo ga organizirali skupaj z Zavodom MOVIT, Centrom CMEPIUS, Uradom RS za mladino in Uradom Vlade RS za komuniciranje, smo identificirali uspešne načine sodelovanja med različnimi organizacijami in institucijami na lokalnih ravneh. Cilja posveta sta bila prizadevanje za bolj vključujočo družbo in oblikovanje priporočila za lokalne skupnosti. Posvet je bil namenjen predstavnikom mladinskih organizacij in organizacij za mlade, občin, osnovnih in srednjih šol, predstavnikom centrov za socialno delo, ljudskih univerz, zavodov za zaposlovanje, gasilskih društev, ter predstavnikom drugih nevladnih organizacij. Med posvetom je bil vseskozi omogočen prostor za debato in mreženje akterjev iz lokalnih skupnosti.

Po uvodnem pozdravu dr. Tomaža Deželana je imela kratek nagovor ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Sledile so predstavitve dobrih praks iz različnih sektorjev na lokalni ravni ter dobre prakse posameznih akterjev. Naš sodelavec Miha Zimšek je predstavil tujo dobro prakso gamify democracy. Po predstavitvah je dr. Tomaž Deželan s svojim prispevkom pomagal razmišljati o pomenu in rabi mehanizma dobrih praks (kaj sploh je »dobra praksa«; katere ključne lastnosti imajo iniciative, ki jih označujemo za dobre prakse).

V popoldanskem delu je mladinski pisatelj Žiga X. Gombač delil svoja razmišljanja in poglede na vključujočo družbo. Posvet se je zaključil s priporočili, ki so jih udeleženci oblikovali v skupinah in bodo lahko služila kot smernice za nadaljnje delo na tem področju. Vse skupine so med drugimi prišle do zaključka, da bi bilo potrebno takšne delovne posvete organizirati tudi v lokalnih sredinah, kjer bi se predstavniki lokalnih akterjev med seboj spoznali in naredili mikro načrte, prilagojene svojim lokalnim realnostim in potrebam.Medsektorski posvet “Ključ do vključenosti”