Predavanje in delavnica na OŠ Bičevje (Ljubljana)

23.11.2017 08:15
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

V četrtek, 23. novembra 2017 smo na OŠ Bičevje v Ljubljani izvedli predavanje o uradnih institucijah Evropske unije in Schengenskem območju. Predstavili smo nekatere temeljne značilnosti Evropske unije (število držav članic, himna) in glavne institucije: Evropski parlament, Evropski svet, Svet EU in Evropsko komisijo. Ob koncu predavanja smo učence seznanili z njihovimi pravicami, ki jim pripadajo kot državljanom Evropske unije in predstavili Schengensko območje.

Predavanju je sledila delavnica, kjer smo se osredotočili na politično participacijo mladih – kaj politična participacija je, katere oblike poznamo itd. Po krajši debati so se učenci preizkusili v eni izmed deliberativnih inovacij sodelovanja državljanov v političnem odločanju, imenovani »državljanski sodni postopek« (angleško Citizens’ trial). Učenci so bili razdeljeni v tri skupine: zagovornike politične participacije mladih, nasprotnike in poroto. Ob zaključku delavnice sta obe skupini predstavili svoja stališča, porota pa je odločila, kdo je imel prepričljivejše argumente.

Predavanje in delavnica sta dostopna na naslednji povezavi: http://prezi.com/r5vqqubdpmmb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.Predavanje in delavnica na OŠ Bičevje (Ljubljana)