Zaključna konferenca Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT

28.08.2019 08:00
Jean Monnet Chair: Izobraževanje za sodobno evropsko državljanstvo (ECCE)

V ponedeljek, 28. avgusta 2019, se je na Fakulteti za družbene vede odvila zaključna konferenca v okviru projekta Izobraževanje za sodobno evropsko državljanstvo (ECCE) z naslovom Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT. Konferenca je bila namenjena učiteljem in poučevalcem neformalnih programov s področja državljanske vzgoje. Naslavljala je možnosti poučevanja vsebin državljanske vzgoje s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, predvsem pa tudi izzive, ki so povezani z državljansko vzgojo, družbeno inkluzijo in šolsko kulturo. Dogodek so izvedli izr. prof. dr. Marko Radovan z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in izr. prof. dr. Tomaž Deželan s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.Zaključna konferenca Trendi v poučevanju državljanske vzgoje s pomočjo IKT