Seminar za učitelje »Aktivno evropsko državljanstvo kot mehanizem integracij v EU«

28.09.2017 09:00
Reševanje radikalizma preko aktivnega evropskega državljanstva skozi šole (trACES)

Seminar za učitelje je bil organiziran v sodelovanju z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. Dogodek je potekal 28. septembra 2017 v Hiši EU (Dunajska 20, 1000 Ljubljana). Na seminarju so se učitelji seznanili s ključnimi koncepti državljanske vzgoje in s pedagoško strategijo učenja evropskega državljanstva. Poleg tega so učitelji in mladinski delavci spoznali tudi predstavitev našega orodja državljanstva Moodle in njegovo uporabo v vsakdanjem življenju v učilnici. Izr. prof. dr. Tomaž Deželan je predaval na temo »Aktivno evropsko državljanstvo kot mehanizem integracij v EU«. Med drugimi predavatelji so bili tudi mag. Klemen Žumer iz Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Nataša Šip iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, doc. dr. Alem Maksuti, Špela Čekada Zorn in Andrej Svete.

Predstavitev je dostopna preko: https://www.europarl.europa.eu/slovenia/resource/static/files/aktivno-evropsko-dr-avljanstvo-kot-mehanizem-integracije-v-eu_dr.-de-elan.pdf


Slike s Facebook profila Evropski parlament Slovenije. Seminar za učitelje »Aktivno evropsko državljanstvo kot mehanizem integracij v EU«