Nabor predmetov s področja državljanske vzgoje.

Predmet povzema znanja managementa in ostalih ekonomskih študij